โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง ต้องการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ นำไปสู่ความรักความสามัคคีปรองดองของประชาชน โดยยึดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแบบอย่าง
วันนี้(19มิ.ย.57)นายองอาจ เกษศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ให้กับผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ของตำบลหนองกลางดงที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี นายองอาจ  เกษศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง กล่าวว่า จากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เกิดความแตกแยกของคนในชาติที่เกิดจากความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยเฉพาะประชาชนในชุมชนเมืองและอาจจะบานปลายขยายออกมาสู่สังคมชนบทซึ่งอาจก่อให้เกิดความวุ่นวายความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดงจึงให้ความสำคัญในเรื่องความสามัคคีปรองดองของคนในตำบลจึงได้มอบหมายให้สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อให้ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน รวมไปถึงเยาวชนในพื้นที่ให้ตระหนักถึงความสามัคคีปรองดองของคนใจชุมชน หมู่บ้าน โดยน้อมนำหลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำไปปรับใช้ และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาในการพัฒนาให้เกิดความรักความสามัคคี ปรองดองของคนในหมู่บ้านและชุมชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มิ.ย. 2557 เวลา 07.46 น. โดย เสาวลักษณ์ นะวะมวัฒน์

ผู้เข้าชม 508 ท่าน

 
งวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ : 056-540-269
จำนวนผู้เข้าชม 761,890 เริ่มนับ 1 เม.ย. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com