ประมวลภาพการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง  ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2556  โดยรับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง  ๆ  ดังนี้  รายชื่อผู้บริจาคสิ่งของรางวัล  ได้แก่  (1)  ท่านเผด็จ  นุ้ยปรี  นายก  อบจ.อุทัยธานี  บริจาครถจักรยาน  จำนวน  1  คัน , ชุดเครื่องเขียนและหนังสือรวมความรู้  (2) คุณสมศักดิ์  วิมลมุข บริจาคหอยทอดมูลค่า  5,000  บาท  (3) สหกรณ์ศุภนิมิตมอบชุดของขวัญเด็ก  มูลค่า  2,000 บาท  (4) คุณทรงวุฒิ (ปั้มน้ำมัน ปตท.ทัพทัน) บริจาคเสื้อ  และผ้าห่ม จำนวน 5 ผืน  (5) ร้านศกลวรรณเครื่องเขียน  บริจาคชุดเครื่องเขียน จำนวน  50  ชุด  (6) ร้านดอกคูณเครื่องเขียน  บริจาคตุ๊กตา , เครื่องเขียน , ลูกโป่ง  (7) คุณจันทร์ และคุณสมคิด  บริจาคส้ม จำนวน  2  ลัง  (8) ธ.ก.ส. สาขาทัพทัน  บริจาคขนม  จำนวน  2  แพ็ค (9) ร้านณัฐคอมพิวเตอร์ฯ บริจาคกระบอกน้ำ และขนม  (10) ร้านลุงฉ่ายกะทิสด ตลาดทัพทัน บริจาคตุ๊กตา และขนม (11) คุณอุไร  ดอกจอก  บริจาคขนม จำนวน 2 แพ็ค (12)ร้านเจ๊โปย (ตลาดทัพทัน) บริจาคขนม 4 แพ็ค (13) ร้านพี่นุช (ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าตลาดสดทัพทัน)  บริจาคขนม  2  แพ็ค  (14) พี่ก๊วย (ร้านขายผลไม้ตลาดสดทัพทัน)  บริจาคขนม  2  แพ็ค  (15) คุณวิชัย  จุลบุตร  บริจาคเนื้อหมูจำนวน  5  กิโลกรัม  (16) คุณเตียน  นันทับ  สมาชิกสภา อบต.หนองกลางดง หมู่ที่ 6  บริจาคมาม่า  จำนวน  2  กล่อง    รายชื่อผู้บริจาคเป็นเงิน  ได้แก่  (1) คุณมลิวัลย์และคุณโจ  บริจาคเงินจำนวน  3,000 บาท (2) เจ๊อึ่ง  ข้าวฟ่าง  บริจาคเงินจำนวน  2,000 บาท  (3) คุณประเสริฐ  หจก.กรองแก้วก่อสร้าง  บริจาคเงินจำนวน  1,000  บาท  (4) คุณองอาจ  เกษศิลป์  ประธานสภา อบต.หนองกลางดง  บริจาคเงินจำนวน  3,000  บาท  (5) คุณรังสรรค์และคุณนพพร  โพธิ์พฤกษ์  บริจาคเงินจำนวน  2,000 บาท  (6) คุณสุวัตร์และคุณอำพร  แกว่นเขตกรรม  บริจาคเงินจำนวน  2,000  บาท  (7) คุณจำรัส และคุณดอกรัก  ฤาชัย  บริจาคเงินจำนวน  1,500  บาท    ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดี  ขอขอบคุณค่ะ  

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ม.ค. 2556 เวลา 11.15 น. โดย เสาวลักษณ์ นะวะมวัฒน์

ผู้เข้าชม 2599 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
งวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ : 056-540-269
จำนวนผู้เข้าชม 761,892 เริ่มนับ 1 เม.ย. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com