หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเหียงงาม (สายจากวัดหนองมะเขือ ถึงบ้านนางขาว เกษศิลป์) ตำบลหนองกลางดง กว้าง 3 เมตร ยาว 960 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,880 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี [ 6 ต.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเหียงงาม (สายเข้าประปาหมู่บ้าน) ตำบลหนองกลางดง กว้าง 3 เมตร ยาว 480 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี [ 6 ต.ค. 2564 ]โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านเดงฝิ่น (จำนวน7สาย) ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี [ 4 ต.ค. 2564 ]โครงการขยายผิวจราจรพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านเคอกวัว (จำนวน 11 สาย) ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี [ 4 ต.ค. 2564 ]โครงการขยายผิวจราจรพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านกกไม้แดง (จำนวน 2 สาย) ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี [ 4 ต.ค. 2564 ]โครงการขยายผิวจราจรพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านดงพิกุล (จำนวน 16 สาย ) ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี [ 4 ต.ค. 2564 ]โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านตลุกหมู (สายข้ามคลอง หน้าบ้านนายนาม นาคพงษ์) ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี [ 4 ต.ค. 2564 ]โครงการขยายผิวจราจรพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านตลุกหมู (จำนวน 19 สาย) ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี [ 4 ต.ค. 2564 ]โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองเรือโกลน (จำนวน15สาย) ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี [ 4 ต.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเหียงงาม (สายหนองมะเขือน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกลางดง เชื่อมหมู่ที่ ๓ บ้านหนองหญ้าไทร ตำบลทัพทัน) ตำบลหนองกลางดง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7