หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้สร้างโรงเก็บของ จำนวน 13 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุแอสฟัลท์ติกสำเร็จรูป เพื่อใช้ซ่อมแซมผิวจราจรถนนที่ชำรุดภายในตำบลหนองกลางดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร Aficio รุ่น MP C2030 หมายเลขครุภัณฑ์ 417-53-0003 จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางบริการทางการแพทย์ (EMS) หมายเลขทะเบียน นข 1007 อุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 หลอด) สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18