หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหนองกลางดง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมเครื่องเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 498-61-0001 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมเครื่องเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 498-61-0001 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2564 ]ซ่อมเครื่องเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 498-61-0001 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี [ 25 มิ.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร จำนวน 2 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิท 19 ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร จำนวน 2 ป้าย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ ยี่ห้อ DELL หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0014 จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Canon Pixma mp 287 หมายเลขครุภัณฑ์ 479-62-0020 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพิกุล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3