หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านตลุกหมู (สายข้ามคลอง หน้าบ้านนายนาม นาคพงษ์) ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านตลุกหมู (สายเข้าซอยบ้านผู้ช่วยวินัย แก้วเกษ) ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]จ้างหมาปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำผ้าม่านจีบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-oo๑๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิด ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศพด. ในเขตพื้นที่ตำบลหนองกลางดง ช่วงระหว่างวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓,๘๗๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]เช่าบริการรับ-ส่งสัญญาณภาพผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10