หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายเข้าซอยวังม้าทองถึงบ้านนายเชน เดชทอง หมู่ที่๔)หมู่ที่๔บ้านตลุกหมูตำบลหนองกลางดงกว้าง๓เมตรยาว๗๖๕เมตรหนา๐.๑๕เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า๒,๒๙๕ตารางเมตรไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดงอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายเข้าซอยวังม้าทองถึงบ้านนายเชน เดชทอง หมู่ที่๔)หมู่ที่๔บ้านตลุกหมูตำบลหนองกลางดงกว้าง๓เมตรยาว๗๖๕เมตรหนา๐.๑๕เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า๒,๒๙๕ตารางเมตรไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดงอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 พ.ย. 2565 ]ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ใบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง ขนาด 120 x 120 เซนติเมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]ซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) ชนิดถุง โรงเรียน สพฐ. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2565 ]จ้างงานซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-62-0022 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2565 ]จ้างงานซ่อมบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0020 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28