หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เงินทุนสำรองเงินสะสม [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
งบเงินสะสม ณวันสิ้นเดือนมีนาคม 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ของ อบต.หนองกลางดง [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน2562 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม2562 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)     2