หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกลางดง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศถึงผู้รับหนังสือแจ้งประเมิน (ภดส.6)ทุกท่าน [ 26 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง เรื่อง กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกลางดง เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ปรับปรุง [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)     2