หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ข้อมูลสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ส่งรายงานการเงิน อบต.หนองกลางดง ประจำปี 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานเงินสะสมประจำปี 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)