หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
คุู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานปลัด [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)