หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เป็นสิ่งที่ชาวหนองกลางดงยึดถือปฏิบัติ
นายประสาร วิมลมุข
นายก อบต.หนองกลางดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกลางดง
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
เศรษฐกิจดี
คนมีการศึกษา
พัฒนาบริหารจัดการตำบล
รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
1
2
3

แผนพัฒนาบุคลากร
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 94  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 87  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 89  
 
การพัฒนาบุคลากร [ 10 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง เรื่อง การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 4 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 85  
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 23 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 174  
 
คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานส่วนตำบล [ 26 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 162  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง เรื่อง มาตรการให้รางวัลและลงโทษพนักงานส่วนตำบล [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 164  
 
ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 164  
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี [ 15 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 163  
 
แผนพัฒนาบุคลากร [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 191  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566 [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 163  
 
  (1)     2