หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เป็นสิ่งที่ชาวหนองกลางดงยึดถือปฏิบัติ
นายประสาร วิมลมุข
นายก อบต.หนองกลางดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกลางดง
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
เศรษฐกิจดี
คนมีการศึกษา
พัฒนาบริหารจัดการตำบล
รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
1
2
3

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2566-2570 [ 25 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) [ 25 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 อบต.หนองกลางดง [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 100  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของ อบต.หนองกลางดง [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 154  
 
  (1)