หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าที่ร้อยตรี รังสรรค์ ณ น่าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง
โทร : 056-973007
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางฉวีวรรณ์ คุ้มภัยเพื่อน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 056-973007


นางกรรณจนา อภัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056-973007


นายปรีชา เส็งหะพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056-973007


นายกิตติ พิทักษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 056-973007