หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกลางดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เป็นสิ่งที่ชาวหนองกลางดงยึดถือปฏิบัติ
นายประสาร วิมลมุข
นายก อบต.หนองกลางดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกลางดง
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
เศรษฐกิจดี
คนมีการศึกษา
พัฒนาบริหารจัดการตำบล
รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
1
2
3
       
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   
   
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค
   
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค ให้มีคุณภาพ และเพื่อการเกษตร
       
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
   
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง
   
การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
   
การบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบ
       
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   
   
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ แก่ประชาชน
   
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์
   
ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน
       
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
   
   
ส่งเสริม คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีมีสุข
   
ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
   
ส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น
   
การส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
       
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร
   
   
การพัฒนาขีดสมรรถนะและความสามารถในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
   
การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร
   
การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
   
การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
       
พวงกุญแจจากเศษผ้า
วัดดงพิกุล
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-973-007
เริ่มนับ วันที่ 1 เม.ย. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120 โทรศัพท์/Call Center : 056-973-007 โทรสาร : 056-540-269
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง
จำนวนผู้เข้าชม 16,275,560 เริ่มนับ 1 เม.ย. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10