หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกลางดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เป็นสิ่งที่ชาวหนองกลางดงยึดถือปฏิบัติ
นายประสาร วิมลมุข
นายก อบต.หนองกลางดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกลางดง
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
เศรษฐกิจดี
คนมีการศึกษา
พัฒนาบริหารจัดการตำบล
รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
1
2
3
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
  วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง
 
 
 
  พันธกิจ
   
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และสร้างมูลค่าให้กับผลผลิต
   
จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน
   
ส่งเสริมการศึกษา
   
ส่งเสริมให้คนมีคุณภาพ และปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสังคม
   
สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม
 
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   
ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง
   
ประชาชนมีความรู้ที่ทันเหตุการณ์ และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
   
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต มีความสงบ สะดวก ปลอดภัย และมีระเบียบวินัย
   
ประชาชนมีจิตสำนึกที่จะอนุรักทรัพยากรธรรมชาติ
   
เป็นแหล่งผลิตสินค้าด้านการเกษตร
 
  นโยบายการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง
   
จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
   
รักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน ทางน้ำ และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดสิ่งปฏิกูล
   
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการจัดระเบียบชุมชน
   
ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
   
ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของราษฎร
   
ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
   
บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   
ให้มีและการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
   
ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และเพื่อการเกษตร
   
ให้มีและการบำรุงสถานที่ประชุม สนามกีฬา สถานที่พักผ่อน และส่วนสาธารณะ
   
ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร
   
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
   
ส่งเสริมการเกษตรปลอดสาร
   
สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การพัฒนาจังหวัด การพัฒนาอำเภอ และ แผนพัฒนาชุมชน
      โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง
 
พวงกุญแจจากเศษผ้า
จักรสานไม้ไผ่
วัดดงพิกุล
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-973-007
เริ่มนับ วันที่ 1 เม.ย. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120 โทรศัพท์/Call Center : 056-973-007 โทรสาร : 056-540-269
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง
จำนวนผู้เข้าชม 16,275,813 เริ่มนับ 1 เม.ย. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10